Urban Aktion #4: Park(ing) Day

urban aktion 3, byrumsopskrifter, raaderum, kunst i det offentlige rum

I marts 2011 inviterer Råderum alle, der vil være med til at skabe et mere levende og varieret byrum til at deltage i PARK(ing) Day.

Om PARK(ing) Day

PARK(ing) Day er udviklet i 2005 af kunster- og designkollektivet Rebar fra San Fransisco.

PARK(ing) Day er en global open-source event, hvor parkeringsbåse midlertidigt bliver omdannet til et alternativt offentligt rum – eksempelvis en park, en café, et cykelværksted, et klasseværelse eller noget helt femte. Ideen er at skabe opmærksomhed omkring behovet for et mere åbent og kreativt urbant byrum – i det mindste indtil parkometeret udløber! Siden 2005 har konceptet spredt sig til det meste af verden.

PARK(ING) DAY er en del af Råderums række af urbane aktioner, hvor vores urbane opskrifter tages på ordet og føres ud i livet.

Læs og download de 5 første byrumsopskrifter her

Oopdateringer på denne urbane aktion følger i de kommende måneder.

Læs mere på parkingday.org