Konference: Samtidskunst, leg og midlertidighed i det offentlige rum

Konferencen fandt sted d. 14. oktober på Københavns Universitet i Ørestad Nord og var koblet til det midlertidige kulturelle udviklingsprojekt KNUDEN.

Konferencen blev arrangeret som et samarbejde mellem landskabsarkitekt Bettina Lamm, Skov & Landskab, KU og kurator Charlotte Bagger Brandt, RÅDERUM – kontor for samtidskunst.

Baggrund: I de seneste år har vi set en opblødning af faggrænsen mellem kunst og planlægning. Mange samtidskunstnere skaber værker der går i dialog med det offentlige rum og det offentlige liv. Samtidig er der en interesse blandt planlæggere for at arbejde med det inddragende og midlertidige i det offentlige rum. Fælles for de to tilgange er, at de bidrager til at reformulerer steders brug og adfærd gennem leg, iscenesættelse og involvering.

De inviterede oplægsholdere repræsenterer forskellige tilgange til feltet byudvikling, samtidskunst, leg og midlertidighed – blandt andet vil amerikanske ReBar og tyske Raumlabor fortælle om deres strategier inden for henholdsvis kunst, aktivisme og urbanitet. Dagen er delt op i fire perspektiver hvor de tre første det kommunale, det kuratoriske og det aktivistiske udgør en stribe oplæg, mens det fjerde det kunstneriske består at en serie mindre workshops hvor deltagere bliver aktivt involveret i en kunstnerisk legende/skabende praksis.

PROGRAM

09.00 Velkomst

09.15 Tema 1: Planlæggerens vinkel

Levende byliv

Tina Saaby, stadsarkitekt, Københavns Kommune

Midlertidighed og kultur som drivkraft for by-omdannelse

Jes Møller, projektchef og Siv Raun Andersen, chefkonsulent, Køge Kyst

10.00 Tema 2: Det kuratoriske perspektiv

Kunsten som motor for byudvikling – aktuelle tendenser

Christine Buhl Andersen, museumsdirektør, KØS: Museet for kunst i det offentlige rum

Urban play: et udstillingskoncept

Charlotte Bagger Brandt, kurator, Råderum

Bettina Lamm, landskabsarkitekt, Skov & Landskab

10.45 Pause

11.00 Tema 3: Det aktivistiske indgreb

Some ideas for better cities

Christof Mayer, architect, Raumlabor (DE)

Art, design, activism

John Bela og Blaine Merker, ReBar (USA)

12.30 Frokost

13.30 Debat og introduktion til workshops

14.00 Tema 4: Det kunstneriske afsæt

Workshops med kunstnere:

Givrum (DK), Karoline H. Larsen/Creative Actions (DK), Rebar (USA), Raumlabor (DE) m.fl.

15.30 Opsamling og perspektivering

16.00 Konferencen slutter