HANSTHOLM FYR

Hanstholm fyr

I landskabet omkring Thisted og Thy Nationalpark ligger Hanstholm Fyr. Et nu nedlagt fyr, der de seneste år har huset turister og præsenteret mindre udstillinger. Sammen med Thisted Kommune er Råderum med til at udvikle fyret til et nyt, stort nordatlantisk produktions- og formidlingshus. Visionen er at skabe en platform omkring Hanstholm Fyr, hvor kunst og natur kan møde hinanden på nye måder. I Råderum mener vi, at Hanstholm Fyr kan tilføre den danske kunstscene en ny kunstfaglig dimension ved at sætte et særligt fokus på Land Art. Et område, vi kan konstatere, endnu ikke har fundet solidt fodfæste på dansk jord, hverken i praksis eller i de kunstteoretiske diskussioner. Råderums rolle i udviklingsprocessen omkring Hanstholm Fyr er blandt andet at invitere lokale og transatlantiske samarbejdspartnere ind, der sammentænker natur og kunst i en stedspecifik praksis. En grundsten i udviklingen af fyret er idéen om at skabe et tosidet residency-program, bestående af et længere kunstnerisk produktionsbesøgsprogram og et kortere refleksionsbesøgsprogram. Fyret skal understøtte de besøgende kunstnere, landskabsarkitekter og forskere med kvalificerede værksteder og mulighedsrum, lokal viden samt kunne tilbyde erfaringsopsamling fra andre tidligere projekter på fyret. Alle, der inviteres til de to programmer, skal samtidig bidrage med deres viden ved en offentlig begivenhed; det kan være et foredrag, en udstilling, en samtalesalon med lokale aktører, så der kommer et stærkt samspil med området beboere og publikum. Det er centralt, at fyret får en stærk lokal forankring, hvilket kun kan ske ved at udviklingen af fyrets indhold foregår i et tæt samarbejde med lokale beboere, foreninger, ildsjæle og institutioner i området. Som led i denne proces faciliterer Råderum en række workshops undervejs i udviklingsprocessen.