Kunst i det statslige byggeri

Foto: Råderum. Alicia Kwade: Pars pro toto, 2017. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Foto: Råderum.
Alicia Kwade: Pars pro toto, 2017.
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet


Råderum fungerer i en fireårig periode som del af en konsulent ordning, der på vegne af Statens Kunstfond rådgiver om etableringen af stedspecifik og bygningsintegreret kunst i offentlig byggeri. Her rådgives i et interessant spænd af institutioner, der kræver vidt forskellige faciliterings-processer og kunstneriske greb.
De primære bygherrer er Bygningsstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Slots- og Kulturstyrelsen, men også kommunale bygherrer og andre offentlige aktører kan få glæde af kunstkonsulenterne. Om ordningen skriver Statens Kunstfond:

 

Kunst i det statslige byggeri er til for, at du som borger kan møde kunst af allerhøjeste kvalitet dér, hvor du arbejder og færdes. I hele Danmark. Kunst i det statslige byggeri er med til fortsat at sætte nye standarder for stedspecifik kunst, dvs. hvordan kunst kan indgå i det byggede miljø, og hvad den kan bidrage med i en given sammenhæng.”