Workshops

En workshop kan være en katalyserende begivenhed, som samler projektet og dets aktører, eller det kan være det første spadestik i et længerevarende forløb. Workshoppenes fokus er det strategiske og organisatoriske – det bliver klargjort, hvem der løfter hvilke dele af projektet. Lige fra idé, til hands-on produktion og lokal deltagelse. Vores workshops er en uvurderlig hjælp til at klargøre vision, idé og målgruppe, men også og faktisk især til at skabe overblik over, hvad de ansvarlige helt præcis skal svare for. Hver og een får klargjort sin egen rolle og det bliver tydeliggjort, hvad kollegaer/samarbejdspartnere har ansvar for. Workshoppene tager fat, hvor I finder det nødvendigt, men vil ofte også afdække andre mere uafklarede tematikker i et samarbejde. En workshop tidligt i forløbet er tit så indholds- mættet og strukturerende, at den kan erstatte andre eksterne konsulenter.

Skriv eller ring til os for at høre nærmere eller læs mere om os i vores præsentationsfolder.

Workshop

Her afholder vi workshop som indledning til det tværkommunale byrumsprojekt PLACEMAKING. På billedet ses projektets følgeforsker Hjørdis Brandrup Kortbek i færd med at tegne et stamtræ, der visualiserer projektets vidtrækkende forgreninger.