Kuratering

Råderum har mange års erfaring med at kuratere udstillinger, primært uden for kunstinstitutionens rammer. I forbindelse med afvikling af midlertidige såvel som permanente kunstprojekter i det offentlige rum varetager Råderum dele af eller alle kurateringens facetter. Vi udvikler konceptet på baggrund af en kortlægning af stedet og dets brugere, hvorefter vi udpeger kunstnerne og udarbejder en kunstnerisk strategi samt en produktionsplan. Vi forhandler med teknikere, indhenter tilladelser fra de relevante aktører og skaber kontakt til lokalmiljøet og andre interessenter. Vi varetager desuden formidling af udstillingen samt står for ekstern PR og kommunikation. Vi styrer projektets økonomi og superviserer i forbindelse med installation.

Skriv eller ring til os for at høre nærmere eller læs mere om os i vores præsentationsfolder.

Urban-Play_360

Råderum kuraterede det midlertidige udstillingsprojekt Urban Play på Søndre Havn i Køge. Her ses et af værkerne, en flydende sauna lavet af Rintala/Eggertsson Architects (NO/FI/IS).