Facilitering

Råderum er erfarne facilitatorer af kreative strategiprocesser, og kan hjælpe med at formulere vision, mission, strategi samt komme med forslag til konkrete indsatsområder, der kan omsættes til handling.
Ved at identificere jeres projekts styrker og svagheder skaber vi en slags vejviser for, hvordan projektet kommer videre og når i mål. Med øje for proces såvel som resultat hjælper vi med at konkretisere tanker og visioner igennem en skræddersyet proces, hvor rådgivning, workshops og site visits kan være en del af løsningen til at skabe ejerskab og fremdrift. Resultatet bliver, at vi i fællesskab får udviklet gode, levedygtige projekter. Projekter, som har de bedste forudsætninger for at blive succesfulde, fordi de er baseret på inddragelse af alle interessenter, samtidig med at de er afstemt med diverse strategier hos dem, der skal finansiere: regioner, stat, kommuner, virksomheder eller fonde.

Skriv eller ring til os for at høre nærmere eller læs mere om os i vores præsentationsfolder.

ærøfærgen

Charlotte Bagger Brandt, leder af Råderum, var blandt de tre kunsteksperter i DR’s programserie VORES KUNST, der blev sendt i 2011. Her bestod opgaven i at facilitere den lange proces, hvor borgere, kunstnere og eksperter sammen skulle nå til enighed om tre nye kunstværker til det offentlige rum. Vinderne blev Randi og Katrine (foto), Nils Erik Gerdevik og Thilo Frank.