ART LAB

logo ny (3)

ART LAB er en platform, der udfordrer konventionelle forestillinger om æstetisk refleksion, metode og praksis. I løbet af 2016 inviteres tre hold af kunstnere og kuratorer til København for at gå i dialog med hinanden og den danske kunstscene med henblik på at udveksle erfaringer på tværs. Med et kritisk blik på sociale strukturer stiller ART LAB spørgsmål til hvad der kan ytres inden for rammen af en æstetisk virkelighed og hvordan vi forholder os æstetisk til aktuelle globale realiteter?

Art Lab tager form som en stafet, hvor det første hold overdrager deres udbytte til det næste. Projektet får dermed en rizomatisk struktur, der påvirkes konstant af nye inputs og forskydninger undervejs. ART LAB forankrer sig i tre danske institutioner med fokus på henholdsvis viden, produktion og udstilling. De tre institutioner er Det Kongelige Danske KunstakademiFabrikken for Kunst og Design og kunsthallen Rønnebæksholm.

Art Lab #1

Den første etape af ART LAB fandt sted i marts 2016 og havde til hensigt at udvelkse viden mellem seks kuratorer fra henholdsvis Danmark, Kathmandu, Cairo, Bamako og Jakarta. Måneden stod på et tætpakket program for deltagerne med talks, netværksmiddage, studio visits, besøg på udstillinger rundt i landet samt et tredages mini-residency.

Det kuratoriske hold bestod af; Igo Diarra; leder af kunstcenteret Medina i Mali, Sarah Defrawy; kurator og byplanlægger fra Egypten, Riksa Afiaty kurator med base i Indonesien, Katrine Bregengaard; kurator ved Columbia Universitet, New York, Lena Mech; spiludvikler interesseret i leg i det offentlige rum og Nischal Oli; kurator fra Nepal.

Holdet bevægede sig mellem de tre udvalgte locations; på Fabrikken faciliterede de frokostarrangementet HANDY LUNCH der fungerede som launch af Copenhagen Art Week16 og ALT_CPH. På kunsthal Rønnebæksholm var de på et mini-residency, hvor de blev udfordret i at finde en fælles arbejdsmetode på tværs af individuelle praksis og på Det Kongelige Danske Kunstakademi delte holdet ud af deres erfaringer på seminaret Positions and Voices: Curating Non-Western Art in a Western Context.

 

IMG_2904

Foto: Fotosession ved Superkilen med holdet bag Art Lab #1. Foto: Råderum.

_U0A6129_photo_jacob_crawfurd

Foto: Art Lab 1# før frokost-eventen Handy Lunch. Fra venstre; Igo Diarra, Katrine Bregengaard, Riksa Afiaty, Sarah Defrawy og Nischal Oli. Foto: Jacob Crawfurd / Crawfurd Media.

 

ART LAB #2

Anden del af ART LAB udfoldede sig i august 2016, denne gang med særlig tilknytning til Fabrikken for Kunst og Design. Art Lab #2 kulminerede på Alt_Cph16, der blev kurateret af Råderum under titlen Crosscuts.

Med Fabrikkens funktion som produktionshal havde Art Lab #2 fokus på produktionsdelen. Deltagerne overtog stafetten fra det foregående hold ved at videreudvikle deres resultater, erfaringer og indtryk. Forløbet udfoldede sig som en længere studio-visit, hvor de i samspil med Alt_Cph, Fabrikkens kunstnere og Sundholmskvarteret, udviklede værker ‘on location’.

Deltagerne på Art Lab #2 kom fra Indonesien og Nepal. Sujan Dangol er nepalisisk kunstner og performer, og en del af kunstnerkollektivet Guthi. Han blev udpeget til stafetten af Nischal Oli, kurator og deltager på Art Lab 1#. Sujan Dangol arbejder både med mere traditionelle medier som maleri og skulptur, men hans praksis ombefatter også mere utraditionelle greb som sociale interventioner og borgerinddragelse.

Sujan Dangol fik selskab af Ahmad Thian Vultan, Kiki Rasmadi Permana m.fl. fra det indonesiske kunstnerkollektiv Jatiwangi Art Factory. Kollektivets praksis udfolder sig omkring arbejdet med de røde teglsten lavet af leret fra området omkring Jatiwangi. De bidrog til Alt_Cph med projektet Hanyaterra, en musikalsk-keramik-festival, hvor lokale engageredes i en performance, hvor de blev instrueret i at spille på ler-instrumenter skabt af kunstnergruppen.

img_0018

Foto: Sujan Dangols skulptur, bygget på genbrugsmaterialer. Foto: Pernille Johansson

img_0011

Foto: Besøgende deltager i Hanyaterra-performance. Foto: Pernille Johansson

img_0014

Foto: Tedi Nurmanto fra Jatiwangi Art Factory. Foto: Pernille Johansson

ART LAB #3

Den foreløbigt sidste i rækken af råderums udvekslingslaboratorier fandt sted på Kunsthal Rønnebæksholm i november 2016.  I tråd med de to tidligere labs i marts og september var forløbet holdt i et åbent og fleksibelt format, for at sikre plads til inputs, muligheder og nye retninger undervejs. Ideen var at producere indhold løbende på baggrund af deltagernes individuelle baggrund og fælles diskussioner. Mens ART LAB#1 var en teoretisk samtale mellem seks kuratorer og ART LAB#2 satte fokus på kunstnerisk produktion, koblede ART LAB#3 dialog og produktion i en art udvidet udstillingssituation. Vi inviterede fire kunstnere, der via forskellige greb og metoder alle arbejder med kunst som en form for ytring – et mulighedsrum for alternative fortællinger. De fire kunstnere var Mehdi el Ghaly, en ung storyteller fra Marrakesh, der aktualiserer marokkanske traditioner og kulturer via performativ historiefortælling. Ahmed Borham, arkitekt og byrumsresearcher fra Cairo, der i sin praksisbaserede forskning undersøger rums politiske og sociale potentialer, samt de to herboende billedkunstnere Jette Gejl og Sophus Ejler Jepsen, der gennem længere tid har eksperimenteret med måltidets potentiale til at genere dialog. Ideen var, at de fire kunstnere i fællesskab skulle iscenesætte en offentlig samtalesituation på stedet og om stedet ved at inddrage deres lokale perspektiver og tage egne kunstneriske metoder i brug. Samarbejdet mellem de fire kunstnere tog afsæt i Rønnebækholms historie, som den blev tegnet af digteren Grundtvig og hans hustru Marie Toft, da de levede sammen på herregården i midten af 1800-tallet. Historien om de tos kærlighed har op til i dag domineret som den centrale fortælling om stedet, og virket ind på kunsthalens profil og udstillinger.

På baggrund af lange snakke og udforskninger på og omkring Rønnebæksholm valgte Mehdi, Ahmed, Jette og Sophus at invitere til en kollektiv re-aktualisering og forskydning af den officielle historie. Det skulle ske ved at trække den og publikum gennem kunstens maskineri, og på den anden side af processen sætte historien sammen igen på publikums præmisser. Tanken var at synliggøre de tomrum og tilfældigheder, der knytter sig til enhver historie fordi den lejrer sig forskelligt i vores hoveder, og samtidige understrege kunstens potentiale til faktisk at skabe virkeligheden. Selve samtalen som fandt sted onsdag den 30. november med cirka 30 deltagere var inspireret af ART LABs stafetagtige format, hvor viden blev produceret undervejs afhængig af deltagernes engagement og baggrund, samt de æstetiske inputs som blev præsenteret. Efter en kort intro til Grundtvig-Marie-affæren ved Rønnebæksholms direktør Dina, blev publikum delt i tre hold. Ud fra et roterende princip medvirkede grupperne i tre kunstværker som kunstnerne havde udviklet hver i sær; henholdsvis Ahmads ”Search for cozyness” – en øvelse i at skabe betydning via rumindretning, Jettes ”Maries butter kage” – en fake fortælling og forestillingsøvelse via kagebagning, og Sophus ”The wolf mancala motiv” – en ulve-allegori i ler og øvelse i at oversætte tanke til produkt. Efter alle grupperne havde været igennem alle værker samledes de ovenpå til en fælles samtale om deres oplevelser. Her performede Mehdi værket ”The Story of Them” på først arabisk og derefter engelsk. Værket var en fri fortolkning af den officielle Grundvig-Marie-historie, baseret på de samtaler art lab gruppen havde haft i løbet af deres ophold. ART LAB 3# The Final Conversation fandt sted onsdag d. 30. November kl. 12 – 15 på Rønnebæksholm.

img_023

Foto: Pernille Johansson

img_027

Foto: Pernille Johansson

img_034

Foto: Pernille Johansson


img_020

Foto: Pernille Johansson

img_025

Foto: Pernille Johansson

img_033

Foto: Pernille Johansson

 

Art Lab er blevet til med støtte fra CKU og Statens Kunstfond

unnamedKunstfonden_LOGO_small_JPG