TAKE PART NETVÆRK

Råderum er fast deltager i forskernetværket TAKE PART under Aarhus Universitet. Netværket kvalificerer vores arbejde med deltagelse og social bæredygtighed indenfor kunstfeltet. Det gør os skarpere på den æstetiske organiserings muligheder og giver os mulighed for at reflektere sammen med andre europæiske forskere og kulturaktører, der også er aktive i feltet.I netværket sammenligner vi de forskellige deltagelsesformer. Vi undersøger, hvordan deltagelseskulturens forskellige former og motivationer støder sammen. Og vi udforsker, hvorvidt/hvordan kunstnerisk, social og politisk deltagelse interagerer.

TAKE PART har godt 80 medlemmer fra syv universiteter og 25 kultur(forsknings)institutioner og har partnere i både England og Kroatien. Netværket er hjemmehørende på Aarhus Universitet, hvor der er et stærkt forskningsmiljø omkring deltagelse (bl.a. en forskningsgruppe om Participatory Culture, og tidsskriftet, Conjunctions: Transdisciplinary Journal of Cultural Participation).

http://projekter.au.dk/takepart/

FullSizeRender copy
Konference på Leeds University, juni 2019. Take Part netværk. Foto: Råderum