KURATERING

COPENHAGEN ART WEEK 2015. Igen i år kuraterer Råderum Copenhagen Art Week. Under tematikken SHARED SPACEsætter vifokus på kunstens rum som mødested, hvor nye samtaler og fællesskaber opstår. Kunstrummet, det være sig på museer, gallerier, kunsthaller, i det offentlige rum eller online, involverer altid en udveksling mellem værk, afsender og modtager.  Det at dele sit […]

FACILITERING

PLACEMAKING. Råderum er projektleder og facilitator på det tværkommunale byrumprojektet PLACEMAKING, der via borgerinddragende processer og med kunsten som redskab, skal skabe nye, attraktive byrum otte steder på Sjælland. Projektet er initieret af KulturMetropolØresund og foregår i samarbejde med otte kommuner: Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Køge, Hillerød, Roskilde og Greve. I samarbejde med en lokal borgergruppe og en tilknyttet kunstner eller […]

UDVIKLING

ART LAB. Råderum har fungeret som rådgiver i udviklingen af Images Festival 2016, og har i den forbindelse iværksat initiativet Art Lab, som er et internationalt residency-program med fokus på produktion, udstilling og vidensdeling. ART LAB vil blive lanceret i form af en række nedslag frem mod Images Festivalen i 2016. Udover kunstnere fra Danmark vil projektet involvere billedkunstnere […]