Placemaking

Råderum er projektleder på PLACEMAKING – et kunstnerisk og borgerinddragende byrumseksperiment, der foregår i samarbejde med ni kommuner i Region Sjælland. Projektet er initieret af KulturMetropolØresund og skal undersøge, hvordan kunst kan fungere som borgerinddragende redskab i forbindelse med byplanlægning. De ni kommuner der deltager er Furesø, Gribskov, Allerød, Halsnæs, Helsingør, Køge, Hillerød, Roskilde og Greve. I […]

Copenhagen Art Week 2014

Åbne døre og dialog er nøgleord, når Råderum kuraterer CAW 2014. Under overskriften The Making dykker Råderum, som kurator på Copenhagen Art Week 2014, ned i de mange processer, der er med til at skabe kunsten. Vi fejrer samtidig kunstscenens mangfoldighed, som den udfolder sig på tværs af aktører. Som led i visionen om at […]

Offentlig park i Øst-Jerusalem

Råderum er med til at udvikle og skabe en ny brug af den offentlige park Karm Al Mufti i Øst-Jerusalem.   Sammen med kunstnere, arkitekter og andre kreative sjæle skal Råderum etablere en platform, der bedst mulig faciliterer de lokale borgeres idéer og ønsker for parken, der I dag fremstår som et nedslidt og utilgængeligt rum […]