KURATERING

COPENHAGEN ART WEEK 2015. Igen i år kuraterer Råderum Copenhagen Art Week. Under tematikken SHARED SPACE sætter vi fokus på kunstens rum som mødested, hvor nye samtaler og fællesskaber opstår. Kunstrummet, det være sig på museer, gallerier, kunsthaller, i det offentlige rum eller online, involverer altid en udveksling mellem værk, afsender og modtager.  Det at […]

FACILITERING

PLACEMAKING. Råderum faciliteterer byrumprojektet PLACEMAKING, der via borgerinddragende processer og med kunsten som redskab, vil skabe nye, attraktive byrum otte steder på Sjælland. Projektet er initieret af KulturMetropolØresund og foregår i samarbejde med otte kommuner: Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Køge, Hillerød, Roskilde og Greve. I samarbejde med en lokal borgergruppe og en tilknyttet kunstner eller kunstnergruppe vil de deltagende kommuner […]

RÅDGIVNING

HANSTHOLM FYR. I landskabet omkring Thisted og Thy Nationalpark ligger Hanstholm Fyr. Et nu nedlagt fyr, der de seneste år har huset turister og præsenteret mindre udstillinger. Sammen med Thisted Kommune er Råderum med til at udvikle fyret til et nyt, stort nordatlantisk produktions- og formidlingshus. Visionen er at skabe en platform omkring Hanstholm Fyr, […]